خانه / عمومی / ایران شناسی

ایران شناسی

آدرس مراکز دامپزشکی و داروخانه های دامپزشکی تهران

آدرس مراکز دامپزشکی تهران

              آدرس مراکز دامپزشکی منطقه یک تهران آدرس داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی منطقه یک تهران آدرس مراکز دامپزشکی منطقه دو تهران آدرس داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی منطقه دو تهران آدرس مراکز دامپزشکی منطقه سه تهران آدرس مراکز دامپزشکی منطقه چهار تهران آدرس مراکز دامپزشکی ...

ادامه نوشته »

منطقه ۲۲ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه ۲۲ شهرداری تهران

 آشنایی با منطقه ۲۲ شهرداری تهران منطقه ۲۲ شهرداری تهران در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پایین دست حوضه آبریز رودخانه کن و وردیج واقع شده است. این منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزی، در شرق با حریم رودخانه کن، در جنوب با آزاد راه تهران- کرج ...

ادامه نوشته »

منطقه ۲۱ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه ۲۱ شهرداری تهران

 آشنایی با منطقه ۲۱ شهرداری تهران منطقه ۲۱ غربی‌ترین منطقه شهر تهران است. این منطقه در امتداد و جنوب منطقه ۲۲ (در جنوب اتوبان تهران- کرج) و در غرب مناطق ۹ و ۵ قرار دراد. منطقه 21 به صورت مثلثی کشیده در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جاده‌های ارتباطی ...

ادامه نوشته »

منطقه ۲۰ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه 20 شهرداری تهران

آشنایی با  منطقه ۲۰ شهرداری تهران منطقه ۲۰ یکی از مناطق شهری تهران است که در جنوب تهران قراردارد و شهر ری در این منطقه قرار گرفته است. منطقه 20 (شهرری) جنوبی‌ترین منطقه شهری شهرداری تهران است و دارای 5 ناحیه داخل محدوده و 2 ناحیه خارج محدوده و 21 ...

ادامه نوشته »

منطقه ۱۹ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه ۱9 شهرداری تهران

 آشنایی با منطقه ۱۹ شهرداری تهران م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۹ ش‍‍ه‍رد‌ار‌ی‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ب‍‍ا وس‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ب‍ر‌اب‍ر ۸۹.۱۹ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍‍ه‍ر ت‍‍ه‍ر‌ان‌ و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌. منطقه 19 از شمال به اتوبان جوانه، از جنوب به اتوبان آزادگان، از شرق به اتوبان نواب، خیابان بهمنیار و از غرب به اتوبان آیت الله سعیدی ...

ادامه نوشته »

منطقه ۱۸ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه 18 شهرداری تهران

 آشنایی با  منطقه ۱۸ شهرداری تهران منطقهٔ ۱۸ تهران از خیابان‌ها و محلات تولیددارو، شهرک ولیعصر، یافت آباد و فردوس تشکیل شده است. این منطقه از شمال به منطقه 9 و از غرب به مناطق 17 و 19 محدود می‌شود. هسته اولیه منطقه 18 روستایی بود به نام یافت آباد ...

ادامه نوشته »

منطقه ۱۷ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه 17 شهرداری تهران

 آشنایی با  منطقه ۱۷ شهرداری تهران منطقه ۱۷ در جنوب غربی شهر تهران قرار دارد و همجوار با مناطق ۹،۱۰ ،۱۱،۱۶ ،۱۸ و ۱۹ است. اراضی این منطقه عاری از هرگونه عوارض طبیعی بوده و به شکل اراضی کاملاً مسطحی با ارتفاع متوسط 1119 متر از سطح دریا و وسعتی ...

ادامه نوشته »

منطقه ۱۶ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه 16 شهرداری تهران

 آشنایی با  منطقه ۱۶ شهرداری تهران منطقه ۱۶ شهرداری تهران در جنوب شهر قرار دارد. این منطقه از شمال با مناطق 11 و 12 و خیابان شوش حدفاصل انبار نفت و میدان شوش همسایه هست. همچنین از شرق به منطقه 15، از جنوب به منطقه 20  و از غرب به ...

ادامه نوشته »

منطقه ۱۵ شهرداری تهران

آشنایی با منطقه 15 شهرداری تهران

 آشنایی با منطقه ۱۵ شهرداری تهران منطقه ۱۵ یکی از مناطق شهری تهران است. این منطقه در جنوب شرقی شهر تهران قرار دارد و مهم‌ترین بخش آن شهرک افسریه و جاده خاوران است. رشد محدوده منطقه 15 شهرداری تهران  طی چند دهه اخیر پیوسته جریان داشته است و در سال‌های ...

ادامه نوشته »